VMBO Almelo

In Almelo is door de gemeente Almelo een nieuw schoolgebouw gerealiseerd ten behoeve van CSG Het Noordik en het PiusX College. Het gebouw heeft een omvang van 13.870 m² en is voorzien van gymzalen, werkplaatsen en een centraal buitenschoolplein.

 

Uitgevoerde werkzaamheden:

 

-        Procesmanagement van initiatief tot oplevering

-        Opstellen technisch programma van eisen

-        Opstellen investeringsraming

-        Begeleiding Europese architectenselectie

-        Ontwerpbegeleiding

-        Begeleiding aanbesteding bouw en installaties

-        Begeleiding sloop bestaande opstallen (gedeeltelijke renovatie)