Revius Lyceum te Doorn

Het Revius Lyceum in Doorn is een open-christelijke school voor voortgezet onderwijs. De huidige gebouwen van het Revius Lyceum zijn sterk verouderd en recent heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug besloten over te gaan tot nieuwbouw.

 

Tijdens de definitiefase heeft Conratio in samenwerking met de school het technisch programma van eisen opgesteld. Daarnaast heeft Conratio voor het Revius Lyceum een onderzoek uitgevoerd naar tijdelijke voorzieningen tijdens de bouwfase en de haalbaarheid van de nieuwbouw van een derde gymzaal.

 

Door de inspanningen van Conratio gaat de school met een gedegen technische vraagspecificatie het ontwerpproces in. Daarnaast hebben de inspanningen van Conratio er mede toe geleid dat gemeente budget heeft vrijgemaakt voor de bouw van een derde gymzaal en tijdelijke voorzieningen tijdens de bouwfase.