MFA Noordstee te Stadskanaal

De gemeente Stadskanaal en Wooncorporatie Lefier hebben het initiatief genomen een multifunctionele accommodatie te realiseren in Stadskanaal Noord. Deze multifunctionele accommodatie wordt gerealiseerd op het sportpark en bevat huisvesting voor kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, de voetbalvereninging en het buurtcentrum.

 

De gemeente en wooncorporatie hebben voor de realisatie gekozen voor de ontwikkeling van de accommodatie op basis van Design & Build waarbij hoge eisen zijn gesteld aan duurzaamheid, energieverbruik en onderhoud.

 

Bij de uiteindelijke keuze hebben betrokken organisaties en omwonenden een belangrijke stem gehad. Zij zijn vanaf het initiatief door gemeente en wooncorporatie betrokken in het proces. Daarbij heeft een voortdurende afweging plaats gevonden van belangen en wensen.

 

Voor dit project heeft Conratio namens Vitri de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 

-      het opstellen van het ruimtelijk en functioneel programma van eisen

-        het opstellen van het technisch programma van eisen

-        het opstellen van het financieel kader en de planning

-        het organiseren van de aanbesteding in Design & Build

-       communicatie met betrokken organisaties en omwonenden