Dorpsschoolhuis te Pingjum

In het dorp Pingjum is in 2012 een accommodatie gerealiseerd ten behoeve van het dorpshuis en de openbare basisschool It Leech. Het gebouw wordt gekenmerkt door een hoge mate van duurzaamheid. Als duurzaamheidsmaatregelen zijn onder andere een warmte-koude opslag gerealiseerd, heeft het gebouw heen hoge isolatiewaarde en is het gebouw voorzien van een warmteboiler en zonnepanelen.

 

Tot de werkzaamheden van Conratio behoorden:

-        opstellen programma’s van eisen (ruimtelijk, functioneel, technisch)

-        contracteren adviesdiensten

-        ontwerpbegeleiding en afstemming stedenbouwkundige voorwaarden

-        het verzorgen van de aanbesteding

-    het projectmanagement en bouwbegeleiding