De Mast te Enschede

De gemeente Enschede en Het Stedelijk Lyceum hebben het voornemen de school voor praktijkonderwijs De Wissel te huisvesten in het bestaande gebouw De Mast. Hiertoe heeft de gemeente aan De Mevrouwen de opdracht verstrekt voor het schrijven van het ruimtelijk en functioneel programma van eisen en de consequenties van deze herhuisvestingsoperatie in beeld te brengen.

 

Conratio heeft de De Mevrouwen ondersteund bij de inpassing van het programma in het bestaande gebouw en de financiële onderbouwing middels een kostenraming en een stichtingskostenoverzicht.

 

Het door De Mevrouwen gepresenteerde plan heeft draagvlak bij zowel de gemeente als Het Stedelijk Lyceum waardoor de verdere uitwerking van de plannen in gang is gezet.