MFA De Bast te Onstwedde

In Onstwedde hebben de gemeente Stadskanaal, het Ubbo Emmius College en de Vereninging Protestant Christelijk Onderwijs Zuidoost Groningen het initiatief genomen tot de realisatie van een multifunctionele accommodatie waarin voorzieningen zijn opgenomen voor de peuterspeelzaal, het primair en voorgezet onderwijs en sportactiviteiten.

 

Bijzonder aan dit gebouw is de doorlopende leerlijn. Kinderen kunnen vanaf de peuterspeelzaal doorstromen naar het primair onderwijs en vervolgens naar het voortgezet onderwijs.

 

De omvang van het gebouw bedraagt circa 4.400m² bruto vloeroppervlakte

 

Werkzaamheden

Voor dit project heeft Conratio namens Vitri BV de volgende werkzaamheden verricht:

 

-        Procesmanagement van initiatief tot oplevering

-        Opstellen technisch programma van eisen

-        Opstellen investeringsraming

-        Begeleiding Europese architectenselectie

-        Ontwerpbegeleiding

-        Begeleiding aanbesteding bouw en installaties

-        Begeleiding sloop bestaande opstallen

-        Coördinatie nieuwbouw, terrein en openbare ruimte