Houtens te Houten

Houtens is de school voor Mavo en beroepsgericht onderwijs in de gemeente Houten. Met de realisatie van Houtens is een door de gemeente lang gekoesterde wens voor het realiseren van beroepsgericht onderwijs in de eigen gemeente in vervulling gegaan. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de oplevering van een nieuw en duurzaam gebouw in 2011. In 2014 is een uitbreiding gerealiseerd omdat het bestaande gebouw over onvoldoende ruimte beschikte als gevolg van het gestegen leerlingenaantal.

 

Vanuit eerdere betrokkenheid bij het project heeft Houtens aan Conratio de opdracht verstrekt voor de begeleiding van de realisatie van de uitbreiding:

 

-        Haalbaarheidsonderzoek en normberekeningen

-        Het opstellen van het programma van eisen

-        Procesmanagement

-        Contracteren van architect en adviseurs

-        Ontwerpbegeleiding

-        Aanbesteding en inkoop van uitvoerende partijen

-        Bouwbegeleiding

-        Begeleiding en aanbesteding Meerjarenonderhoudsplan

 

Voor dit project zijn ruwbouw, afbouw en installaties separaat door de opdrachtgever ingekocht en aanbesteed wat heeft geleid tot een forse kostenbesparing op de bouwkosten.

 

 

Daarnaast heeft de opdrachtgever de aanbesteding van de opdracht voor de uitbreiding van de installaties gecombineerd met de opdracht voor het onderhoud voor een termijn van drie jaar.