Agnieten College te Zwartsluis

In opdracht van de Landstede Groep te Zwolle heef Conratio in samenwerking met De Mevrouwen de projectbegeleiding verzorgd tijdens de definitie-, ontwerp- en aanbestedingsfase. Tot de werkzaamheden van Conratio en De Mevrouwen behoorden:

 

- opstellen programma’s van eisen (ruimtelijk, functioneel, technisch)

-       doorrekenen van financiële haalbaarheid van diverse varianten

-       contracteren adviesdiensten

- ontwerpbegeleiding en afstemming stedenbouwkundige voorwaarden

-       communicatie met betrokkenen en omwonenden 

-       Europese aanbesteding (bouwteam o.b.v. elementen)