MFA Lemstervaart te Lemmer

In de gemeente Lemmer bestaan plannen een multifunctionele accommodatie te realiseren in de wijk Lemstervaart. In de deze accommodatie dienen een aantal maatschappelijke organisaties onderdak te krijgen waaronder de openbare basisschool De Meerpaal. De openbare basisschool De Meerpaal maakt onderdeel uit van Gearhing dat het bevoegd gezag is van 29 scholen voor primair onderwijs in Zuid West Friesland.

 

Gearhing heeft Conratio gevraagd de schooldirectie te ondersteunen bij de ontwikkeling van de nieuwe huisvesting en haar belangen in de multifunctionele accommodatie te behartigen.