Twents Carmelcollege, locatie De Thij

Het Twents Carmelcollege locatie de Thij is een school voor circa 1.300 leerlingen en heeft een brede onderbouw en bovenbouw voor Havo/vwo en gymnasium. Het ontwerp is sterk geïnspireerd op de onderwijskundige visie. Het gebouw is opgebouwd uit drie schijven waarin onderbouw en bovenbouw ieder hun eigen thuisbasis hebben.

 

Het gebouw wordt gekenmerkt door een grote transparantie en kleurrijke binnenafwerking.

 

Uitgevoerde werkzaamheden:

 

-        Procesmanagement van initiatief tot oplevering

-        Opstellen technisch programma van eisen

-        Opstellen investeringsraming

-        Begeleiding Europese architectenselectie

-        Ontwerpbegeleiding

-        Begeleiding aanbesteding bouw en installaties

-        Begeleiding sloop bestaande opstallen

-        Haalbaarheidsstudie nieuwbouw gymzalen

Download
Artikel Schooldomein
Artikel van ICSadviseurs over TCC De Thij verschenen in Schooldomein
Thij Artikel.pdf
Adobe Acrobat Document 846.5 KB